Truy thu tiền và hiện vật đã khen thưởng cho cá nhân vi phạm

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32776

Câu hỏi:

Cho em hỏi: Chị L vào năm 2014 có sai phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc là hình sự, nhưng cơ quan không biết, vẫn xem xét khen thưởng cho chị L về mặt Đảng và Chính quyền. Đến năm 2017, cơ quan đó phát hiện ra hành vi vi phạm của chị L vào năm 2014, vậy chị L có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy, chị L có bị truy thu các hình thức khen thưởng năm 2014 không, nếu có thì được quy định tại văn bản nào. Đồng thời chị L có bị truy thu tiền và hiện vật của các năm 2015, 2016, 2017 không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp thì Chị L, vào năm 2014, đã có sai phạm (có thể bị xử lý hành chính, hoặc hình sự) nhưng cơ quan không biết, và vẫn thực hiện việc khen thưởng chị L về mặt Đảng và Chính quyền. Năm 2017, cơ quan phát hiện ra hành vi sai phạm vào năm 2014 của chị L. Vậy chị L có bị truy thu các hiện vật cũng như danh hiệu đã được khen thưởng vào năm 2014. 

Xem xét thông tin mà bạn cung cấp, có thể thấy, bạn không nêu rõ, năm 2014, chị L có sai phạm, thì ở đây là sai phạm gì, sai phạm trong quá trình công tác, hay sai phạm ngoài thời gian công tác; đồng thời cũng không nêu rõ về việc chị L được khen thưởng với những danh hiệu gì, và hình thức khen thưởng ở đây là gì.

Tuy nhiên, nếu năm 2014, chị L có sai phạm nhưng cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không phát hiện được, hoặc bản thân chị L có hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích, hoặc cố tình che dấu hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dẫn đến việc cấp có thẩm quyền đã khen thưởng không đúng đối tượng, không đúng quy định của pháp luật. Thì trong trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại Điều 96 Luật thi đua khen thưởng năm 2003 thì:

"Điều 96

1. Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật."

Từ những căn cứ nêu trên có thể thấy, đối với những cá nhân, tổ chức đã được khen thưởng, nếu có cơ sở xác định người đó có hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng, có thể thể hiện thông qua việc kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, hoặc che dấu hành vi vi phạm pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền không biết, dẫn đến việc khen thưởng sai đối tượng, vi phạm nguyên tắc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời được quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 .

Do vậy, nếu chị L có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng đã có hành vi che dấu, hoặc kê khai không đúng sự thật, dẫn đến việc khen thưởng cho chị L một cách không đúng quy định của pháp luật, nếu kết luận điều tra, quyết định xử phạt hoặc bản án có hiệu lực của pháp luật xác định chị L thực sự có hành vi vi phạm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, và Nhà nước, thì chị L có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử phạt hành chính, hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chị L còn bị xem xét, hủy bỏ quyết định khen thưởng, bị truy thu tiền thưởng và các hiện vật đã được nhận do việc khen thưởng sai đối tượng.

Thứ hai, chị L có bị truy thu các hiện vật, tiền thưởng cũng như các danh hiệu đã được nhận bởi quyết định khen thưởng ở các năm 2015, 2016, 2017 không?

Trong trường hợp chị L có hành vi vi phạm tại năm 2014, và xét các hình thức khen thưởng tại năm 2015, 2016, 2017, thì sẽ có hai khả năng xảy ra:

– Nếu kết luận điều tra có cơ sở để khẳng định việc khen thưởng cho chị L tại các năm 2015, 2016, 2017 không chính xác, không đúng đối tượng và nguyên nhân xuất phát từ hành vi vi phạm của chị L năm 2014 thì lúc đó có thể áp dụng việc truy thu tiền và hiện vật đã khen thưởng cho chị L tại các năm 2015, 2016, 2017.

– Nếu không có cơ sở để khẳng định việc khen thưởng cho chị L là không chính xác, không đúng đối tượng, không đúng các tiêu chí khen thưởng hoặc việc khen thưởng cho các năm hoặc một trong các năm 2015, 2016 và 2017 không liên quan đến hành vi vi phạm của chị L năm 2014 thì lúc này không thể áp dụng việc truy thu tiền và hiện vật đã khen thưởng cho chị L tại các năm 2015, 2016, 2017 cho dù chị L có hành vi vi phạm pháp luật vào năm 2014.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH