Trường hợp nào phải bồi thường chi phí cử đi đào tạo

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37380

Câu hỏi:

Cho em hỏi ạ, anh em có ký với công ty X hợp đồng lao động xác định thời hạn vào ngày 01/01/2009. Đến 12/2013 thì công ty cử đi học để nâng cao tay nghề với mức học là 6tr/tháng, học đến 15/6/2014. Trước khi đi học thì giữa hai bên có xác lập thỏa thuận, trong đó có nêu là sẽ phục vụ lâu dài cho công ty ít nhất hai năm, nếu vi phạm sẽ bồi thường toàn bộ các khoản thu nhập tăng thêm gồm tiền hỗ trợ đời sống, lễ, thưởng tết,… sau khi học về làm được đến 15/6/2015 thì anh của em viết đơn xin nghỉ có lý do, phòng nhân sự của công ty do động viên anh ở lại không được nên đề xuất lên giám đốc Công ty cho nghỉ việc kể từ ngày 16/08/2015. Như vậy anh của em có vi phạm các quy định của BLLĐ không? Và có phải bồi thường các khoản nào không? Mong các

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

– Căn cứ Điều 5 Bộ luật lao động năm 2012 quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động như sau:

"Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Đình công.

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế."

– Căn cứ Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

– Căn cứ Điều 62 Bộ luật lao động năm 2012 quy định hợp đồng đào tạo nghề giữa những người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề như sau:

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài."

Như vậy, trong trường hợp anh bạn ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi báo trước cho người lao động 45 ngày. Tuy nhiên, anh bạn có thoả thuận với người sử dụng lao động về hợp đồng đào tạo. Trong đó có nội dung thoả thuận sau khi bạn kết thúc thời gian đào tạo thì phải công tác ít nhất 2 năm tại doanh nghiệp đó. Thời gian bạn kết thúc khoá học đào tạo là 15/6/2014, do đó anh bạn phải tiếp tục làm việc tại công ty đến thời điểm tháng 6/2016 mới đáp ứng thoả thuận giữa bạn với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến thời điểm 16/08/2015 anh bạn đã xin thôi việc có lý do tức thôi việc trước thời hạn theo thoả thuận thì phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo đối với người sử dụng lao động theo thoả thuận đã cam kết. Mức bồi thường phụ thuộc vào thoả thuận giữa hai bên trước thời điểm anh bạn được cử đi học và dựa trên quy định tại Khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động năm 2012 về chi phí đào tạo nêu trên.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam