Trường hợp không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42428

Câu hỏi:

Công ty em đã tham dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, vậy cho em hỏi công ty em có được tham gia gói thầu xây lắp của chính dự án đó không? Theo mục đ) Khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 có ghi nhà thầu tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó. Nhưng ở đây công ty em tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi chứ không phải là giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Điều 6 Luật đấu thầu năm 2013

– Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung tư vấn

Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về nhà thầu tư vấn như sau: Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

>>> Luật sư tư vn trường hợp không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu: 024.6294.9155

Tuy nhiên, nay bạn tham gia gói thầu xây lắp của chính dự án đó là không được, vi phạm điểm đ) Khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 sẽ không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam