Hệ thống pháp luật

Trong khi đợi thẻ CCCD gắn chip mới, người dân dùng giấy tờ gì thay thế?

Ngày đăng: 27/04/2021 lúc 14:52:34

Hiện nay, việc cấp CCCD gắn chip đang diễn ra trên khắp cả nước và mục tiêu cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho một nửa dân số Việt Nam trước 01/7/2021, nên tại các cơ quan Công an làm việc luôn xảy ra tình trạng quá tải. Việc trả thẻ CCCD cũng thường xuyên chậm trễ hơn so với dự kiến. Vậy, khi Công an chậm trả CCCD gắn chip, người dân dùng giáy tờ gì thay thế? Mời các bạn cùng Hệ thống pháp luật Việt Nam tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Quy định về thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD?

Theo Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014, thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như sau:

“Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;”

Tuy nhiên, do số lượng người dân đến làm CCCD rất lớn, bên cạnh đó hệ thống máy móc, phần mềm hiện đang trong quá trình bổ sung, hoàn thiện. Vì vậy, không ít người nhận được CCCD gắn chip chậm trễ hơn rất nhiều so với thời hạn nêu trên. 

2. Khi Công an chậm trả CCCD gắn chip, người dân dùng giấy tờ gì thay thế?

Theo Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, khi người dân đến làm CCCD gắn chip, cán bộ công an sẽ không cắt góc CMND. Công an sẽ cắt góc CMND sau khi trả CCCD gắn chip cho người dân.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả Chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Như vậy, để có giấy tờ nhân thân trong thời gian chờ cấp CCCD gắn chíp, người dân nên yêu cầu nhận CCCD tại trụ sở để CMND chưa bị cắt góc ngay và vẫn được tiếp tục sử dụng trong thời gian chờ cấp CCCD gắn chip.

Đối với người dân đang dùng thẻ CCCD mã vạch, theo Điều 24 Luật Căn cước công dân 2014, cơ quan công an thu hồi lại thẻ Căn cước công dân đã sử dụng đối với các trường hợp phải đổi thẻ CCCD.

Việc thu hồi này sẽ tiến hành sau khi người dân nhận được thẻ CCCD mới hoặc thu hồi ngay nếu người dân đăng ký nhận thẻ qua đường bưu điện.

Như vậy, tương tự như CMND, người dân đổi CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip nên yêu cầu nhận CCCD trực tiếp để được giữ, sử dụng thẻ CCCD cũ trong thời gian đợi cấp thẻ CCCD gắn chip.

Đối với các trường hợp thẻ CMND, CCCD mã vạch đã hết hạn, không có giá trị sử dụng, người dân có thể trình bày với cán bộ công an đề nghị được ưu tiên cấp đúng thời hạn.

Ngoài ra, trên hộ chiếu cũng có số CMND/CCCD, vì vậy người dân có thể sử dụng hộ chiếu để thay thế trong thời gian chờ đợi cấp thẻ CCCD gắn chip.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam