Trình tự khiếu nại quyết định hành chính

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32464

Câu hỏi:

Tôi bị kỷ luật cách chức trưởng công an xã năm 2014, tôi đã làm đơn khiếu nại đến UBND huyện, UBND tỉnh và làm đơn khởi kiện đến toà án huyện, tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vậy xin hỏi luật sư giờ tôi sẽ làm như thế nào được. Kính mong

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở  pháp lý

– Nghị định 92/2009/NĐ-CP

– Nghị định 34/2011/NĐ-CP

– Luật Khiếu nại năm 2011

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 34/2011/NĐ-CP về kỷ luật cách chức đối với công chức như sau:

"Điều 13. Cách chức

1. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

b) Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng;

c) Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

d) Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức".

Bạn xem lại quyết định xử lý kỷ luật cách chức để xác minh rõ lý do bạn bị kỷ luật cách chức là như thế nào? Có phải là một trong những hành vi vi phạm trên hay không? Nếu không phải là một trong những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên thì việc bạn bị xử lý kỷ luật cách chức là không có căn cứ. Khi đó, bạn có quyền khiếu nại quyết định của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại  2011 như sau:

"Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

…"

Bạn gửi đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với bạn tới cá nhân đã ra quyết định kỷ luật đó hoặc người đứng đầu của cơ quan. Trường hợp bạn không được giải quyết khiếu nại thì sẽ khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu vẫn không được giải quyết thì bạn sẽ có quyền khởi kiện ra tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính.

Tuy nhiên, việc khiếu nại phải thực hiện trong thời hiệu khiếu nại theo quy định tại Điều 9 Luật khiếu nại 2011 là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam