Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với ngạch cán sự

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33169

Câu hỏi:

Vợ tôi tốt nghiệp Trung cấp Văn thư, hiện đang hưởng ngạch kỹ thuật viên lưu trữ mã ngạch 02.016, công tác được 10 năm và giờ học xong đại học Luật, muốn chuyển sang ngạch: Cán sự, mã ngạch 01.004 hưởng lương đại học có được không? Nếu được cần làm thủ tục như nào? Tôi đã sang Sở Nội vụ trao đổi, tuy nhiên nhận được câu trả lời là không chuyển được?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau:

"Điều 3. Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính, bao gồm:

1. Chuyên viên cao cấp

Mã số ngạch:

01,001

2. Chuyên viên chính

Mã số ngạch:

01,002

3. Chuyên viên

Mã số ngạch:

01.003

4. Cán sự

Mã số ngạch:

01,004

5. Nhân viên

Mã số ngạch:

01,005

Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định về ngạch cán sự như sau:

"Điều 8. Ngạch cán sự

a) Nắm được các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của ngành, lĩnh vực; chủ trương của lãnh đạo trực tiếp;

b) Nắm chắc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của hệ thống bộ máy nhà nước;

c) Hiểu được tính chất, đặc điểm hoạt động của các đối tượng quản lý và nghiệp vụ quản lý;

d) Dự thảo được các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và tham gia triển khai theo đúng chỉ đạo của cấp trên;

đ) Biết sử dụng các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác;

e) Công chức dự thi nâng ngạch cán sự phải có thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng)."

Theo như bạn trình bày, vợ bạn đang giữ ngạch kỹ thuật viên lưu trữ mã ngạch 02.016, công tác được 10 năm và giờ học xong đại học Luật, muốn chuyển sang ngạch cán sự thì phải có thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm đồng thời thi qua kỳ thi nâng ngạch cán sự. Khi thi nâng ngạch lên cán sự, vợ bạn sẽ được xếp lương theo quy định tại Tiểu mục 4 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV như sau:

"II. CÁCH XẾP LƯƠNG

4. Xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc và đã có quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi ngạch (do được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức) từ sau ngày có hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo Nghị định số 204/2004/ NĐ-CP (sau ngày 26 tháng 01 năm 2005) đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (trừ các trường hợp quy định tại các Khoản 6, 7, 8 và 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-NBV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ và các trường hợp đang được hưởng bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo):

a. Nếu tính lại theo hướng dẫn tại Thông tư này mà được xếp bậc lương, tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm nhiên vượt khung (nếu có) ở ngạch mới có lợi hơn thì được điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Riêng thời gian hưởng bậc lương mới (sau khi xếp lại lương theo quy định tại điểm a này) được tính thống nhất kể từ ngày ký quyết định xếp lại bậc lương và không tính truy lĩnh tiền lương, không tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phần chênh lệch giữa kết quả chuyển xếp lại lương theo hướng dẫn tại Thông tư này so với quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ sau ngày 26 tháng 01 năm 2005 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

b. Nếu tính lại theo hướng dẫn tại Thông tư này mà không có lợi hơn thì không xếp lại lương đối với các trường hợp này."

Thủ tục buộc thôi việc đối với công chức tự ý bỏ việc trên 7 ngày

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam