Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42426

Câu hỏi:

Thưa Luật sư. Tôi nhờ Luật sư Tư vấn cho tôi 1 nội dung như sau: Theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Khoản 3 Điều 6) quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu < 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu. Theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 3) quy định doanh nghiệp nhỏ trong … là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương với tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc số lao động bình quân năm từ > 10 người đến 200 người (trong đó tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên). Tôi có nhận được phúc đáp của 1 cơ quan quản lý Nhà nước, như sau: Trường hợp nhà thầu là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn > 20 tỷ đồng, nhưng số lao động bình quân năm của nhà thầu < 200 người, thì nhà thầu được coi là doanh nghiệp nhỏ. Như vậy: Phúc đáp nêu trên có đúng không? Tiêu chí xét về tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên, là có phù hợp không? Xin cám ơn Luật sư.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đấu thầu năm 2013;

– Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

– Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn

"3. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu."

Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP như sau:

"Điều 3. Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

Quy mô

 

 

Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 50 người

từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

từ trên 50 người đến 100 người"

>>> Luật sư tư vấn tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: 024.6294.9155

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc có số lao động từ 10 người đến 200 người. 

Bạn cần lưu ý là nhà thầu chỉ cần đáp ứng một trong hai tiêu chí tổng nguồn vốn (trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc tổng số lao động bình quân năm đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thì được coi là đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp khi tham dự gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng.

Như vậy, với trường hợp doanh nghiệp có tổng nguồn vốn >20 tỷ đồng nhưng có số lao động từ 10 đến 200 người thì vẫn được xác định là doanh nghiệp nhỏ và đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu gói thầu không quá 5 tỷ đồng. Do vậy, phúc đáp của cơ quan quản lý Nhà nước là đúng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam