Hệ thống pháp luật

Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020

Ngày đăng: 05/02/2021 lúc 14:54:48

Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV ban hành ngày 17 tháng 06  năm 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm 2020 là một đạo luật quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp với mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp xã hội phải trích một phần lợi nhuận để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

Về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội quy định tại Điều 10 Luật doanh nghiệp 2020, đã quy định cụ thể hơn về tỷ lệ lợi nhuận 51% phải giữ lại hàng năm để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh đã đăng ký là tỷ lệ 51% của lợi nhuận sau thuế. Trước đây, Luật doanh nghiệp 2014 quy định 51% tổng lợi nhuận mà không quy định rõ là lợi nhuận sau thuế hay trước thuế. Quy định của pháp luật không rõ ràng khiến doanh nghiệp và các cơ quan liên quan gặp nhiều khó khăn khi áp dụng.

Luật doanh nghiệp 2014 được sửa đổi để làm rõ hơn quy định của pháp luật, cụ thể tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được quy định tại Điều 10 như sau:

Hệ thống pháp luật Việt Nam là chuyên trang về tra cứu pháp luật (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Vui lòng bấm like và share để lan tỏa kiến thức pháp luật hữu ích.

Ban biên tập Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam