Tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh

Ngày gửi: 23/05/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42468

Câu hỏi:

Xin hỏi! Tôi đang xét gói thầu mua sắm vật tư thiết bị (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ). Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu 1 hợp đồng tương tự 36 tỷ. Nhà thầu Liên danh (A + B) có thỏa thuận liên danh: 1/ A = 60% và nộp 1 hợp đồng tương tự = 23 tỷ. 2/ B = 40% và nộp 1 hợp đồng tương tự = 15 tỷ. Trong tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu liên danh: 1/ Tổng thành viên liên danh: Phải thỏa mãn yêu cầu này. 2/ Từng thành viên liên danh: Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đượng với phần công việc đảm nhận). 3/ Tối thiểu 1 thành viên liên danh: Không áp dụng. Vậy cho hỏi liên danh nhà thầu A + B có đáp ứng về hợp đồng tương tự không? Trân trọng./. 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật đấu thầu 2013

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP

+ Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 5 của Luật đấu thầu năm 2013 có quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

”3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu độc lập có thể là nhà thầu chính khi tham gia dự thầu hoặc trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Liên danh là một hình thức hợp tác kinh doanh trên tư cách của nhiều nhà thầu để cùng tham dự thầu hoặc thực hiện một công trình xây dựng hoặc một dự án nào đó khi mà điều kiện năng lực của một nhà thầu độc lập không đủ để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư hay nói cách khác là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhà thầu tham gia đấu thầu độc lập hoặc cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn vị dự thầu được gọi là nhà thầu liên danh.

Như vậy, khi năng lực của một doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu độc lập không thể đáp ứng hết được các yêu cầu của chủ thầu, thì công ty có thể hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp khác tham gia đấu thầu trong một đơn vị dự thầu còn gọi là liên danh đấu thầu. Ở tình huống này, việc liên danh của công ty A và B khi xét thầu liên danh sẽ lập một thỏa thuận liên danh có thể làm một hợp đồng liên danh, điều kiện bắt buộc đối với thỏa thuận liên danh này là phải được lập thành văn bản. Đơn vị của bạn đang chấm thầu gói thầu mua sắm hàng hóa một giai đoạn hai túi hồ sơ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT. Căn cứ Mục 2, Chương III Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:

“Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu.”

Khi tham gia đấu thầu với tư cách liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu năng lực tương ứng với phần trăm công việc đã thỏa thuận trong thỏa thuận liên danh.

Luật sư tư vấn pháp luật nhà thầu liên danh: 024.6294.9155

Căn cứ bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm mục 2.1, Chương III, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự áp dụng đối với nhà thầu liên danh dựa trên số lượng và tính chất của hợp đồng tương tự. Đối với tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn N hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng  X.

Nếu hồ sơ mời thầu quy định nộp 2 hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Các nhà thầu phải bảo đảm các hợp đồng có quy mô, tính chất tương tự với các hạng mục hàng hóa cơ bản của gói thầu đang chấm trong trường hợp quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn.

Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu một hợp đồng tương tự 36 tỷ, nhà thầu A và nhà thầu B thỏa thuận nội dung công việc A làm 60%, B 40%, thì hợp đồng tương tự mà A và B cần cung cấp lần lượt sẽ là 21,6 tỷ và 14,4 tỷ. Khi bên đơn vị bạn chấm thầu tư cách liên danh, nhà thầu Liên danh (A+B) có thỏa thuận liên danh: A = 60% và nộp 1 hợp đồng tương tự = 23 tỷ, B = 40% và nộp 1 hợp đồng tương tự = 15 tỷ hoàn toàn hợp lý.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam