Thương binh xây dựng nhà ở có được hỗ trợ không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33368

Câu hỏi:

Bố tôi là thương binh (hưởng theo chế độ là thương binh 51%), gia đình tôi có 1 căn nhà cấp bốn đã bị hư hỏng nặng. Nay gia đình có nguyện vọng xây mới lại hoàn toàn nên gia đình làm đơn đề nghị được hỗ trợ như vây có được Bộ lao động thương binh và xã hội giải quyết hỗ trọ không? Các giấy tờ thủ tục cần làm những gì?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Quyết định 22/2013/QĐ-TTg 

Thông tư 09/2013/TT-BXD

Thông tư 98/2013/TT-BTC

2. Nội dung tư vấn

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:

1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Thân nhân liệt sỹ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 09/2013/TT-BXD quy định về cách xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở như sau:

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. 

2. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau: 

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới; 

b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung – tường và thay mới mái nhà.

Trong trường hợp này, bố bạn là thương binh đáp ứng đủ điều kiện đó là có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng lao động – Thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực; đang sinh sống và co đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 và nhà cấp bốn hiện nay của gia đình bị hư hỏng nặng phải phá đi xây lại.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Thông tư 98/2013/TT-BTC quy định về mức trợ cấp như sau:

2. Mức hỗ trợ về nhà ở từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương):

– 40 (Bốn mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện có bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới

– 20 (Hai mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở hiện có.

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2013/TT-BXD quy định về trình tự lập và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở như sau:

Trưởng thôn hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này), Trưởng thôn tập hợp đơn và danh sách gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi có nhà ở. 

Trong trường hợp này, gia đình bạn nên thông qua trưởng thôn hướng dẫn làm đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 09/2013/TT-BXD.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam