Thực hiện nghĩa vụ liên đới trong hợp đồng vay tiền

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: DS421

Câu hỏi:

Tôi và 1 người bạn có thỏa thuận sẽ đi vay tiền của một người khác, số tiền là 100 triệu đồng. Giấy vay nợ do tôi viết nhưng ký tên của cô ruột người bạn tôi. Tôi và bạn thỏa thuận mỗi người lấy 50 triệu/người (chỉ thỏa thuận miệng). Nay đã đến hạn, người bạn không chịu trả 50 triệu và để tôi phải trả hết 100 triệu đó. Bên chủ nợ đang đòi người bạn tôi rất gay gắt. Tôi chưa biết phải làm thế nào. Mong được giúp đỡ! Chân thành cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi giao kết hợp đồng vay tiền, bên vay có nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Điều 474 Bộ luật dân sự:
- Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
-Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
- Ðịa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
- Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thỏa thuận.
- Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.
Đối với trường hợp bạn đang gặp phải, bạn cần xác định rõ chủ thể của hợp đồng là ai, cụ thể là phải xác định bên vay trong hợp đồng vay đã giao kết.
Theo thông tin bạn cung cấp, bạn và bạn của mình đã thỏa thuận sẽ đi vay của người khác số tiền 100 triệu đồng, giấy tờ vay tiền do bạn viết nhưng người ký giấy vay lại là cô ruột của người bạn. Vậy vấn đề đặt ra là: bên vay trong giấy vay tiền là ai? Cô của người bạn ký tên nhưng với tư cách là bên vay tiền hay là người làm chứng? Khi thỏa thuận vay tiền, bên cho vay có biết rõ bên vay là bạn và người bạn của mình hay không? Nếu người cô đó ký với tư cách là bên vay tiền thì việc ký tên này có được bạn và người bạn của bạn ủy quyền hay không?...
- Nếu xác định được bên vay tiền là cô của bạn bạn thì người cô đó sẽ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.
- Nếu xác định được bên vay tiền là bạn và người bạn của mình, còn người cô chỉ là người đứng ra làm chứng hoặc được ủy quyền vay thì nghĩa vụ trả nợ thuộc về bạn và người bạn của mình. Nghĩa vụ trả nợ của bạn và người bạn của mình được gọi là nghĩa vụ dân sự liên đới, việc thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 298 Bộ luật dân sự:
- Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.
- Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.
- Trong trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.
- Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.
Theo quy định nêu trên, bạn và người bạn của mình sẽ cùng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ với bên cho vay. Tuy nhiên, bên cho vay có quyền yêu cầu bạn hoặc yêu cầu bạn của bạn thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đó. Trong trường hợp bạn là người được bên cho vay yêu cầu phải trả toàn bộ số tiền vay thì bạn có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đó; sau khi đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ thì bạn có quyền yêu cầu người bạn của mình thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với bạn.


Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM