Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Ngày gửi: 13/01/2020 lúc 23:02:24

Mã số: HTPL42334

Câu hỏi:

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài thường đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực nào?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Mở rộng thị trường trong nước và đẩy mạnh việc đầu tư ra nước ngoài là một trong những chính sách, định hướng phát triển của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư ra nước ngoài, thực hiện dự án đầu tư có thể phát sinh những thay đổi như về nguồn vốn đầu tư, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, lĩnh vực đầu tư… làm cho nội dung đăng ký đầu tư ra nước ngoài trước đó trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước đó có sự thay đổi. Trường hợp này, nhà đầu tư sẽ phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền cho phù hợp với thực tiễn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Hiện nay, trong quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là khoản 1 Điều 3 Nghị định 83/2015/NĐ-CP, hoạt động đầu tư ra nước ngoài được xác định là việc nhà đầu tư thanh toán mua, nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh (ví dụ công ty, cửa hàng) tại nước ngoài hoặc thực hiện việc chuyển vốn; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Còn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 được xác định là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Đối với việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, hiện nay trong quy định của pháp luật hiện hành, được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, và Nghị định 83/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Thứ nhất, về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Hiện nay căn cứ theo quy định tại Điều 61 Luật đầu tư năm 2014, Điều 11, 12 Nghị định 83/2015/NĐ-CP thì khi có nhu cầu thay đổi các nội dung của dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư như thông tin dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, nguồn vốn và tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư…. thì chủ đầu tư cần nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ gồm những giấy tờ cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Đầu tư năm 2014; Mục II Phần A, Mục II Phần B Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN năm 2015, Điều 16 Nghị định 83/2015/NĐ-CP, cụ thể gồm: 

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;    

– Bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý. Trong đó, những giấy tờ, tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư được xác định gồm một trong các giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp; Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

– Văn bản báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (bản sao);

– Văn bản xác nhận về việc chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ của cơ quan thuế trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài những giấy tờ được xác định ở trên thì tùy thuộc vào quy mô tính, tính chất của dự án đầu tư ra nước ngoài có thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hay không mà trong hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, chủ đầu tư sẽ phải chuẩn bị thêm những giấy tờ, tài liệu nhất định như sau:

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM