Hệ thống pháp luật

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em có đầy đủ cha mẹ

Ngày đăng: 24/03/2021 lúc 12:06:56

Cha, mẹ hoặc người thân thích khác có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh. Thủ tục đăng ký khai sinh hiện nay được liên thông với các thủ tục khác nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và được quy định tại Quyết định 1872/QĐ-BTP năm 2020 có hiệu lực từ ngày 04/9/2020, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em có đầy đủ cha mẹ

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam