Hệ thống pháp luật

Thủ tục cấp giấy phép lái xe cho người học lái xe lần đầu

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 09:41:45

Ngày 23/02/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, thủ tục cấp mới giấy phép lái xe hạng A1 được quy định cụ thể như sau:

Thủ tục cấp giấy phép lái xe cho người học lái xe lần đầu

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam