Thu phí đăng ký tạm trú theo tháng có đúng không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32691

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi về tạm trú. Chúng tôi gồm 07 người cùng thuê 1 căn nhà sống chung với chủ. Chủ nhà làm tạm trú cho chúng tôi với mức phí 10.000₫/ người/ tháng. Nói làm luôn 6 tháng nên thu mỗi người 50 nghìn là đúng hay sai. Nếu sai thì chúng tôi chỉ mất phí bao nhiêu và thời hạn tạm trú bao lâu mới phải gia hạn. Xin cảm ơn.?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

* Cơ sở pháp luật:

– Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.

– Luật cư trú sửa đổi năm 2013;

– Thông tư 35/2014/TT-BCA 

2. Nội dung tư vấn

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú của hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hổ khẩu, sổ tạm trú: không quá 15.000 đồng / lần đăng ký;

+ Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 20.000 đồng/ lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: Không quá 10.000 đồng/ lần cấp.

Như vậy, lệ phí đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật chỉ từ 15.000 đến 20.000 đồng/lần cấp không phải theo tháng.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định như sau:

“4. Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng. Trong thời hạn ba mươi ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, công dân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn.”

Thời hạn tạm trú được hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư 35/2014/TT-BCA như sau:

1. Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 24 tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú.

Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

Học sinh, sinh viên, học viên ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải có văn bản đề nghị đăng ký tạm trú, kèm theo danh sách và được ghi vào sổ đăng ký tạm trú. Danh sách bao gồm các thông tin cơ bản của từng cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nguyên quán; dân tộc; tôn giáo; số chứng minh nhân dân; nghề nghiệp, nơi làm việc; nơi thường trú; nơi tạm trú, thời hạn tạm trú. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận về việc đã đăng ký tạm trú vào danh sách đăng ký tạm trú của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trường hợp cá nhân có nhu cầu cấp sổ tạm trú riêng thì được cấp riêng.

2. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, cá nhân, cơ quan, tổ chức đến cơ quan công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú.

3. Trường hợp sổ tạm trú hư hỏng thì được đổi, sổ tạm trú bị mất hoặc hết thời hạn sử dụng thì được cấp lại. Sổ tạm trú được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ đã được cấp trước đó.

4. Công dân thay đổi nơi tạm trú ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn thì được cấp sổ tạm trú mới.

5. Quá trình đăng ký tạm trú nếu có sai sót của cơ quan đăng ký trong khi ghi sổ tạm trú thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày công dân đề nghị, cơ quan đăng ký tạm trú phải có trách nhiệm điều chỉnh trong sổ tạm trú cho phù hợp với hồ sơ đăng ký tạm trú.

Trường hợp nào người dân phải đăng ký tạm trú? Trường hợp nào không phải đăng ký tạm trú?

6. Người tạm trú có trách nhiệm bảo quản, sử dụng sổ tạm trú theo đúng quy định. Phải xuất trình sổ tạm trú khi cán bộ công an có thẩm quyền kiểm tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ tạm trú trái pháp luật.

Từ quy định trên có thể thấy, thời hạn đăng ký tạm trú không quá 24 tháng, trong 30 ngày trước ngày hết hạn tạm trú thì chủ nhà nơi bạn đang trọ sẽ đến cơ quan Công an để gia hạn thời hạn tạm trú cho bạn.

Như vậy, phí đăng ký tạm trú là 15.000 đồng đến 20.000 đồng  cho một lần đăng ký tạm trú và thời hạn đăng ký tạm trú là 24 tháng. Với trường hợp của bạn, chủ nhà trọ thu của mỗi bạn 50.000 đồng/ 6 tháng là vi phạm quy định của pháp luật. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam