Thời hiệu kiện đòi trả nợ

Ngày gửi: 06/09/2018 lúc 23:02:24

Mã số: HTPL17848

Câu hỏi:

Gia đình tôi có cho ông Nguyễn Văn A mượn số vàng là 1 cây từ năm 1995, ông A có viết giấy mượn là năm 1997 sẽ trả cả nợ lẫn lãi. Do làm ăn thất bát nên ông A không thể trả nợ đúng thời gian, và gia đình tôi không đòi. Tuy nhiên, đến nay, xét thấy ông A có điều kiện trả nợ và gia đình tôi định đòi lai số tiền trên, vậy xin hỏi Quý cơ quan, việc đòi nợ của gia đình tôi có còn thời hiệu hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Gia đình tôi có cho ông Nguyễn Văn A mượn số vàng là 1 cây từ năm 1995, ông A có viết giấy mượn là năm 1997 sẽ trả cả nợ lẫn lãi. Do làm ăn thất bát nên ông A không thể trả nợ đúng thời gian, và gia đình tôi không đòi. Tuy nhiên, đến nay, xét thấy ông A có điều kiện trả nợ và gia đình tôi định đòi lai số tiền trên, vậy xin hỏi Quý cơ quan, việc đòi nợ của gia đình tôi có còn thời hiệu hay không?

Trả lời:

Chào bạn! Về vấn đề của bạn Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 159, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi bổ sung 2011, thì “Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

“Điều 159. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì thực hiện như sau:

a) Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện;

b) Tranh chấp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu yêu cầu thì thời hiệu yêu cầu để Tòa án giải quyết việc dân sự là một năm, kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ các việc dân sự có liên quan đến quyền dân sự về nhân dân của cá nhân thì không áp dụng thời hiệu yêu cầu.”

Theo đó, thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án trả nợ cho bạn là 02 năm kể từ ngày lợi ích của bạn bị xâm phạm.

Theo như bạn trình bày, thời hạn trả nợ của ông Nguyễn Văn A là phải trả nợ vào năm 1997, khi đó ông A không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bạn theo hợp đồng viết tay nghĩa là thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm tại thời điểm đó. Như vậy đến nay đã hết thời hiệu khởi kiện ra tòa để đòi tài sản. Tuy nhiên, nếu vào thời điểm này, bạn và ông A có sự thỏa thuận về nghĩa vụ trả nợ, có sự xác nhận về việc vay tài sản và ấn định thời hạn trả nợ mới thì thời hiệu khởi kiện được bắt đầu lại theo quy định tại Điều 162, Bộ luật Dân sự 2005 như sau:

“Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hoà giải với nhau.

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM