Thời hạn ký hợp đồng sau khi đăng tải thông tin kết quả đấu thầu

Ngày gửi: 15/03/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42500

Câu hỏi:

Chào luật sư, trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp, khi có kết quả trúng thầu, em tiến hành đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (theo mẫu 9a) trên Báo đấu thầu. Khi Báo đấu thầu phát hành thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu, thì tối thiểu là mấy ngày tiến hành ký hợp đồng được? Chân thành cảm ơn luật sư.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ theo Luật Thương mại năm 2005 trình tự đấu thầu bao gồm 5 bước:

– Mời thầu;

– Dự thầu;

– Mở thầu;

– Chấm thầu;

– Thông báo kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng.

Sau khi hoàn thành 4 bước đầu tiên, bên mời thầu sẽ có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu. Đồng thời bên mời thầu cũng phải thực hiện thủ tục đăng tải thông tin về đấu thầu. Khoản 2 và Khoản 4 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định về thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải về đấu thầu trên Báo đấu thầu sẽ được thực hiện như sau:

“2. Trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu:

a) Đối với thông tin quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu;

b) Đối với thông tin quy định tại các Điểm d, đ và g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

4. Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi Báo đấu thầu nhận được thông tin quy định tại các Điểm b, c, d, đ và g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, Báo đấu thầu có trách nhiệm đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên Báo đấu thầu. Đối với thông tin quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian quy định trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu.”

Như vậy, có thể thấy, sau khi bên bạn đã thực hiện đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu thì tùy thuộc vào điều kiện của hai bên để định ra ngày ký hợp đồng.. Hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng trên các cơ sở sau đây:

– Kết quả đấu thầu;

– Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu;

– Nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:024.6294.9155

Để bảo đảm thực hiện hợp đồng thì các bên có thể thỏa thuận bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định, nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến thời điểm bên trúng thầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam