Thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc 15 giờ trong ngày

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37415

Câu hỏi:

Xin cho tôi biết thời gian nghỉ giải lao và ăn cơm của nhân viên bảo vệ làm việc 15 tiếng mỗi ngày như thế nào? Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Với thắc mắc của bạn, Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 1. Cơ sở pháp lý:  – Bộ luật lao động 2012; – Nghị định 45/2013/NĐ-CP. 2.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

– Bộ luật lao động 2012;

– Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, Điều 104 Bộ luật lao động 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. 

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định về vấn đề làm thêm giờ như sau:

+ Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; 

+ Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Tổng số giờ làm việc của bạn là 15 giờ trong 01 ngày vượt quá giới hạn cho phép mà pháp luật quy định. Theo đó, công ty đã vi phạm quy định về thời giờ làm việc.

Thứ hai, về thời gian nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ chuyển ca được quy đinh tại Điều 108 và Điều 109  Bộ luật lao đông 2012 như sau:

– Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động 2012 được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

– Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

– Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

– Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Mặt khác, Điều 5 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:

– Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động 2012 được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. 

– Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều 108 Bộ luật lao động 2012, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

Như vậy, bạn chưa nói rõ bạn làm việc liên tục 15 giờ từ mấy giờ đến mấy giờ trong 01 ngày. Đối với thời gian nghỉ giữa giờ đối với thời gian làm việc 08h/ngày thì bạn được nghỉ 30 phút, nếu bạn làm việc vào ban đêm thì bạn được nghỉ 45 phút giữa giờ.  Ngoài ra, bạn làm việc từ 10 giờ trở lên trong 01 ngày kể cả số giờ làm thêm thì bạn được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam