Thời gian gửi thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu đến nhà thầu

Ngày gửi: 01/11/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42580

Câu hỏi:

Bên tôi mới bán hồ sơ yêu cầu hôm 25/2/2016. Đến nay (ngày 29/2/2016) phát hiện ra có sai sót một số chỗ trong hồ sơ nên đang muốn thông báo sửa đổi, bổ sung. Ngày 06/3/2016 sẽ đóng thầu, vậy tôi thông báo hôm nay có được không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo quy định của Luật đấu thầu 2013 quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu bao gồm thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu đã phát hành cho nhà thầu như sau:

Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

….

m) Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;”

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155

Thời điểm đóng thầu là ngày 06/3/2016 thời điểm phát hiện sai sót cần thông báo là ngày 29/2/2016. Nếu tính từ ngày 29/2 đến 06/3 vẫn còn 5 ngày thì bên bạn cs thể thông báo cho bên nhà thầu đã mua hồ sơ yêu cầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam