Thi nâng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định 1642/QĐ-BNV

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33014

Câu hỏi:

Xin hỏi luật sư: Những người làm ở các Phòng, Ban trong Trường đại học công lập thì gọi là công chức hay viên chức? Họ có được thi nâng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định 1642/QĐ-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2016 không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Cán bộ, công chức 2008

Luật Viên chức 2010

2. Nội dung tư vấn

Luật Cán bộ, công chức 2008 định nghĩa về công chức như sau: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tùy thuộc vào chức vụ mà những người làm việc trong Phòng, Ban của trường Đại học công lập giữ vị trí và cách thức tuyển dụng như thế nào để xác định là công chức hay viên chức.

Về việc thi nâng ngạch chuyên viên chính thực hiện theo Khoản 2 mục I Quyết định 1642/QĐ-BNV như sau:

"2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương

Những đối tượng sau đây đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo quy định, gồm:

a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ- CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV;

b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính (ngạch chuyên viên và tương đương) và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

c) Cán bộ, công chức ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã."

Như vậy, đối tượng dự thi phải bắt buộc là cán bộ, hoặc công chức thuộc phạm vi của Quyết định số 1642/QĐ-BNV, vì vậy, những người làm việc với tư cách là viên chức trong các phòng, ban thuộc trường đại học công lập thì không thuộc đối tượng dự thi nâng ngạch chuyên viên theo quyết định này. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam