Hệ thống pháp luật

Thi hộ, nhờ người khác thi hộ sẽ bị phạt hành chính như thế nào?

Ngày đăng: 16/03/2021 lúc 22:06:28

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 14 Nghị định 04/2021/NĐ-CP hành vi vi phạm quy định về thi bị xử phạt hành chính như sau:

“Điều 14. Vi phạm quy định về thi

3. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thi theo các mức phạt sau:

e) Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm.”

Như vậy: Theo các quy định nêu trên người nào có hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm thì bị phạt tiền từ 14-16 triệu đồng.