Hệ thống pháp luật

Thay đổi hình thức trả lương có phải thay đổi nội quy lao động

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: DS291

Câu hỏi:

Luật sư cho em hỏi trong trường hợp chuyển đổi từ hình thức trả lương theo tháng sang hình thức trả lương theo sản phẩm thì có cần thay đổi nội quy công ty hay không? Nó ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người lao động? Em xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 94 Bộ luật lao động 2012 quy định về hình thức trả lương như sau:

"1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày."

Khoản 2 Điều 119 Bộ luật lao động 2012 quy định về nội dung của nội quy lao động như sau:

"2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất."

Như vậy, các nội dung của nội quy lao động không bao gồm vấn đề hình thức trả lương. Do đó, khi công ty bạn chuyển đổi từ hình thức trả lương theo tháng sang hình thức trả lương theo sản phẩm thì không cần thay đổi nội quy công ty, tuy nhiên, cần phải báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

Điều 22 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về hình thức trả lương như sau:

- Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

- Tiền lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

- Tiền lương khoán được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Hình thức trả lương theo thời gian có ưu điểm là tạo ra tâm lý yên tâm cho người lao động vì tiền lương được trả cố định không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên lại không gắn với hiệu quả công việc, không khuyến khích được người lao động làm việc hết sức mình để tạo ra của cải vật chất tối đa. Hình thức trả lương theo sản phẩm sẽ khuyến khích người lao động làm việc tốt hơn, từ đó nâng cao trình độ người lao động, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong công tác để nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, hình thức trả lương theo sản phẩm cũng có một hạn chế đó là dễ khiến người lao động chạy theo số lượng mà quên đi chất lượng sản phẩm.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM