Thay đổi công việc thì chuyển ngạch như thế nào?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37505

Câu hỏi:

Thưa luật sư tôi công tác 17 năm làm kế toán tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hiện nay tôi đang ở mã ngạch 06.032 (Kế toán viên Trung cấp) cách đây 4 năm. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, nay tôi vừa giữ chức vụ trưởng phòng tổ chức hành chính và vừa làm kế toán luôn, Vậy tôi xin nâng ngạch chuyên viên 01.003 hay ngạch kế toán viên 06.031 thì phù hợp? Rất mong câu trả lời sớm, xin cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 204/2004/NĐ-CP

– Thông tư 11/2014/TT-BNV

– Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

– Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

2. Nội dung tư vấn

Theo như bạn trình bày, bạn đang làm kế toán tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, bạn có bằng đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Hiện nay bạn giữ chức vụ trưởng phòng tổ chức hành chính và vừa làm kế toán, nhưng bạn không nói rõ công việc chính hiện tại của bạn là trưởng phòng tổ chức hành chính hay làm kế toán. Cần phải xem xét công việc chính của bạn là gì để được hưởng theo chế độ của ngạch công việc đó. Nên để xem xét bạn hưởng lương theo ngạch kế toán viên hay chuyên viên thì bạn cần đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ như sau:

Trường hợp: Đối với ngạch chuyên viên 01.003 thì căn cứ Điểm 4 Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định như sau:

* Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Trường hợp: Đối với ngạch kế toán viên 06.031 quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2010/TT-BNV như sau:

* Trình độ:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

– Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

– Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định như sau:

Tiêu chuẩn chuyển ngạch lương đối với tuyên truyền viên

“Điều 3. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nguyên tắc trả lương và thực hiện chế độ tiền lương.

1.Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

a) Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó.

b) Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm.

c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.

d) Thực hiện việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, nâng bậc lương, trả lương, quản lý tiền lương và thu nhập phải theo đúng đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, điều kiện, chế độ được hưởng và các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Thực hiện chế độ tiền lương phải gắn với cải cách hành chính; bảo đảm tương quan giữa các ngành, nghề và giữa các loại cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm ổn định chính trị – xã hội.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên công chức sẽ được hưởng lương phù hợp với công việc, vị trí làm việc. Nếu bạn làm trưởng phòng hành chính và kiêm nhiệm kế toán thì bạn sẽ được hưởng lương của công việc trưởng phòng hành chính và hương thêm lương đối với công việc kiêm nhiệm, tiền lương căn cứ vào công việc phải kiêm nhiệm thêm, kết quả làm việc. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam