Thay đổi bậc lương khi nộp bằng đại học được áp dụng như thế nào?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32982

Câu hỏi:

Tôi là bằng cao đẳng, làm viêc đủ 3 năm ở cơ quan với bậc 2,1. Đến tháng 8 năm 2016 là đủ 3 năm và được xét lên lương bậc 2,41. Nhưng đầu tháng 07 tôi có nộp bằng Đại Học thì theo Luật và quy đinh, đợt xét nâng lương này tôi được lên bậc 2,67 hay chỉ đc 2,34?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển tiếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ quan và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. 

– Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Nội dung tư vấn 

Căn cứ điểm a mục 4 chương III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 10/08/2005 hướng dẫn chuyển tiếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ quan và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước thì trường hợp khi nâng ngạch mà chưa hưởng phụ cấp thâm niên ở ngạch cũ (ngạch đang giữ trước khi nâng ngạch), thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch được bổ nhiệm (khi nâng ngạch). Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch được bổ nhiệm được tính như sau: nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch được bổ nhiệm so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch; nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang ở ngạch cũ (riêng trường hợp có ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ trước ngày 01/10/2004 mà tại thời điểm ngày 01/10/2004 có hệ số lương cũ ở ngạch cũ thấp hơn hệ số lương cũ ở ngạch được bổ nhiệm, khi tính chuyển xếp sang lương mới có hệ số lương mới ở ngạch cũ cao hơn hệ số lương mới ở ngạch được bổ nhiệm, thì thời gian xét nâng bậc lương ở lần sau ở ngạch được bổ nhiệm được tính kể từ ngày 01/10/2004.

Và căn cứ tại bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thì viên chức loại A0: bậc 1, hệ số lương 2.10; bậc 2, hệ số lương 2.41; viên chức loại A1: bậc 1, hệ số lương 2.34; bậc 2, hệ số lương 2.67.

Từ quy định trên, trường hợp tháng 8/2016 bạn được hưởng bậc 2, hệ số lương 2.41 mà chuyển lên loại A1 thì hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch được bổ nhiệm bậc 2, hệ số lương 2.67.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam