Hệ thống pháp luật

Thay đổi năm sinh trong giấy tờ hộ tịch

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: HTHK138

Cho tôi hỏi lúc trước mẹ tôi khai sai năm sinh bây giờ có thể sửa được không như chỉ có cha không có mẹ thì sửa được không vì trong sổ hộ khẩu không có mẹ.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp luật

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ

2. Nội dung tư vấn

Do bạn trình bày không rõ là sai năm sinh ở giấy tờ nào nên chúng tôi không có câu trả lời cụ thể. Trường hợp bạn bị sai thông tin trong giấy tờ hộ tịch thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch  

Gửi câu hỏi của bạn