Thanh toán chi phí trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL39382

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi làm kế toán tại Ban quản lý dự án thành phố (đơn vị sự nghiệp công lập). Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư là Phòng giáo dục thành phố muốn ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án với bên Ban quán lý dự án của tôi. 1. Nay tôi muốn hỏi, nếu bên Ban quản lý dự án ký hợp đồng với chủ đầu tư (phòng giáo dục). Thì bên Ban quản lý dự án có xuất hoá đơn cho chủ đầu tư không? Và phần thu từ hoạt động tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư sẽ chuyển vào tài khoản kho bạc hay tài khoản ngân hàng. 2. Ban quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước không có hoá đơn VAT chỉ có hoá đơn thông thường dùng để xuất cho việc bán Hồ sơ mời thầu. Nếu có xuất hoá đơn thì xuất hoá đơn thông thường có được không? 3. Phần thu chuyển vào tài khoản ngân hàng của ban quản lý dự án có sai pháp luật không? Hay phải chuyển vào tài khoản kho bạc của Ban quản lý dự án? 4. Những người thực hiện dự án thì được hưởng như thế nào? Có được đưa vào quyết toán chung với chi phí Ban quản lý dự án theo Thông tư 05/2014/TT-BTC không? Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Với thắc mắc của bạn, Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 1. Cơ sở pháp lý: – Thông tư 39/2014/TT-BTC,Xem thêm: Hỏi về việc đăng ký xe trúng thưởng – Nghị định 16/2015/NĐ-CP; – Nghị định 32/2015/NĐ-CP;  – Thông tư 219/2013/TT-BTC; –  Thông tư số 05/2014/TT-BTC. 2.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 39/2014/TT-BTC,

– Nghị định 32/2015/NĐ-CP; 

– Thông tư 219/2013/TT-BTC;

–  Thông tư số 05/2014/TT-BTC.

2. Luật sư tư vấn:

* Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định loại và hình thức hóa đơn như sau:

"1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật."

Như vậy, khi đơn vị bạn cung ứng dịch vụ là "tư vấn" thì bên bạn có quyền xuất hóa đơn cho chủ đầu tư để chủ đầu tư thanh toán và có thể xuất hóa đơn trực tiếp, không nhất thiết phải xuất hóa đơn VAT.

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng như sau:

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự chủ về tài chính, theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, số tiền này có thể thanh toán trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc Tài khoản của Ban quản lý dự án.

* Căn cứ Điều 26 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy dịnh quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng như sau:

"1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo Khoản 3 Điều 25 Nghị định này là cơ sở để xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng chủ đầu tư phải tổ chức xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu.

2. Dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng và chỉ được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc và tiến độ thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng.

3. Trường hợp chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thì được bổ sung chi phí thực hiện các công việc tư vấn vào chi phí quản lý dự án."

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 05/2014/TT-BTC quy định các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án như sau:

"Các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gồm có:

1. Các khoản thu từ chi phí quản lý dự án, chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của các dự án được giao quản lý và thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Các khoản thu này tính vào chi phí đầu tư của các dự án tương ứng. Mức thu theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành.

2. Các khoản thu từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. Các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của các dự án được giao quản lý. Mức thu theo hợp đồng được ký kết, không trái với quy định của pháp luật.

3. Các khoản thu khác: Thu tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). Các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của các dự án được giao quản lý. Mức thu cụ thể không trái với quy định của pháp luật."

Như vậy, đối với những người thực hiện dự án thì được hưởng theo hợp đồng dịch vụ của hai bên. Thu nhập của những người này không được đưa vào quyết toán chung với chi phí Ban quản lý dự án theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH