Thẩm quyền thực hiện thủ tục sao y bản chính

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32475

Câu hỏi:

1.Em làm việc ở cơ quan trực thuộc của một đơn vị nhà nước thì các văn bản do cơ quan chủ quản phát hành thì tại đơn vị trực thuộc chỗ em làm việc có được làm thủ tục sao y bản chính không? 2. Khi làm thủ tục sao y bản chính một văn bản mà không còn khoảng trắng của văn bản để dóng dấu sao y và chỗ để thủ trưởng đơn vị ký thì em làm một phiếu xác nhận sao y trong đó thể hiện rõ sao y văn bản gì, và chứng thực nội dung bản sao y giống với bản chính, rồi đóng dấu sao y lên phiếu xác nhận sao y đó, trình thủ trưởng đơn vị ký thì có được ko ạ. Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

2. Nội dung tư vấn:

Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực, cụ thể về thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng thực là các cơ quan sau:

– Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

– Công chứng viên: thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Theo đó, cơ quan nơi bạn làm việc chỉ được thực hiện thủ tục "sao y bản chính" nếu cơ quan của chị là Phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Mọi trường hợp còn lại không nằm trong quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đều không có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính.

Ngoài ra Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy đinh về thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, người thức hiện chứng thực có trách nhiệm kiểm tra bản chính, đối chiếu bản sao và thực hiện hiện các bước sau:

– Người thực hiện chứng thực ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính;

– Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện việc chứng thực và ghi vào sổ chứng thực;

Như vậy, trường hợp sao y bản chính mà văn bản không còn khoảng trắng của văn bản để đóng dấu sao y thì vẫn đóng dấu sao y bản chính lên văn bản đó, bạn không cần phải làm phiếu xác nhận sao y. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam