Hệ thống pháp luật

Tại sao ông Trịnh Văn Quyết đã bị xử phạt vi phạm hành chính còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày đăng: 30/03/2022 lúc 08:46:48

Gần đây thị trường chứng khoán rung động vì Bộ công an thông tin chính thức về việc bắt và tạm giam ông Trịnh Văn Quyết liên quan đến hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” mặc dù trước đó ông Quyết đã bị Ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “ bán chui” một số lượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Để có cái nhìn khách quan, Hệ thống pháp luật Việt Nam xin làm rõ căn cứ pháp lý đối với mỗi hành vi vi phạm như sau:

Thứ nhất, ngày 18/1/2022 UBCKNN ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “ không công bố thông tin dự kiến giao dịch” (bán chui) của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định tại tại khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1, Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Ông Quyết thuộc đối tượng bắt buộc phải công bố thông tin trước khi giao dịch theo quy định tại Điều 118 Luật chứng khoán 2019, tuy nhiên vì những lý do khác nhau ông Quyết đã không thực hiện đúng quy định này.

Thú hai, ngày 29/3/2022  cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an (C01) đã thực hiện các thủ tục cần thiết để điều tra về hành vi “ Thao túng thị trường” quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015 đối với ông Trịnh Văn Quyết. Các hành vi thao túng có thể là:

a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

c) Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

d) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

đ) Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

e) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Như vậy các cơ quan có thẩm quyền đã và đang xử lý 02 vi phạm khác nhau của ông Trịnh Văn Quyết, một vi phạm pháp luật hành chính và một vi phạm pháp luật hình sự.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam