Sử dụng mẫu kê khai khi chuyển nhượng vốn góp

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL39376

Câu hỏi:

Chào luật sư! Mình có công ty TNHH N, thành viên M trong công ty N bán phần vốn góp ra bên ngoài, thì có công ty TNHH K mua lại và cử anh X làm đại diện vốn tại công ty  TNHH N. Bây giờ e muốn khai thuế TNCN cho M thì khai mẫu nào? Nhìn mẫu 04 của Thông tư 92/2015/TT-BTC thấy ĐTV là công ty cổ phần, mình không hiểu lắm? Khai theo mẫu 12/TNCN Thông tư 156/2013/TT-BTC được không ạ? Cảm ơn luât sư! 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung 2014

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung 2014 thì thu nhập chịu thuế được tính bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế trong trường hợp chuyển nhượng vốn góp. 

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. 

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Mức thuế suất theo khoản 2 Điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung 2014 là 20%. 

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Bản chụp Hợp đồng góp vốn;

– Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp vốn góp do mua lại.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Cơ quan thuế lập thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp.

Thời hạn nộp thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho tổ chức nước ngoài

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Như thế, trong trường hợp này của bạn, mẫu tờ khai thuế thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam