Hệ thống pháp luật

Số phận của CMTND và CCCD mã vạch khi thẻ CCCD gắn chíp ra đời

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 14:21:30

Thông tư 06/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BCA   ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, Thông tư số 33/2018/TT-BCA  ngày 10 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Sau khi thông tin mẫu thẻ CCCD gắn chip được công bố, nhiều người bày tỏ băn khoăn rằng liệu: CMND, thẻ CCCD mã vạch đã được cấp trước đây có còn giá trị sử dụng? Những người đang sử dụng CMND, CCCD mã vạch có phải bắt buộc đi đổi sang CCCD gắn chip ngay hay không?

Mẫu thẻ CCCD gắn chíp mới so với mẫu thẻ CCCD mã vạch (Ảnh minh họa)

Tại khoản 2 và 3 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định:

“…

2. Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

…”

Như vậy theo Thông tư 06/2021/TT-BCA dù phát hành thẻ CCCD gắn chip nhưng thẻ CMND, CCCD gắn mã vạch đã cấp trước ngày 23/01/2021 nếu còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng thì vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, thẻ CCCD gắn mã vạch vẫn có nguyên hiệu lực pháp luật.

Hình ảnh người dân đi làm CCCD mã vạch (Ảnh minh họa)

Và theo Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định các trường hợp công dân được cấp lại, đổi thẻ CCCD gồm:

“Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

e) Khi công dân có yêu cầu.

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.”

Do vậy, công dân không phải bắt buộc đi đổi từ CMND, thẻ CCCD gắn mã vạch đang còn thời hạn sử dụng sang thẻ CCCD gắn chip ngay lập tức.