Quyết toán công trình khi nhà thầu phá sản

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42421

Câu hỏi:

Mình có 1 vấn đề muốn xin tư vấn từ phía Công ty, cụ thể như sau: Năm 2006, Công ty mình (công ty A) có liên danh với một Công ty khác (công ty B) thực hiện 1 hợp đồng tư vấn và công ty A là đại diện cho liên danh ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, mọi giao dịch của hợp đồng đều được thực hiện thông qua công ty A như: tiền sẽ chuyển vào Tài khoản Công ty A, sau đó từ công ty A chuyển cho công ty B. Hiện nay, Chủ đầu tư đang quyết toán công trình và đề nghị LIÊN DANH làm thủ tục quyết toán để Chủ đầu tư trả tiền, tuy nhiên công ty A đã phá sản và không còn tồn tại nữa do đó mọi giao dịch giữa LIÊN DANH và CHỦ ĐẦU TƯ đang chưa thực hiện được. Bạn cho mình hỏi chút: 1) Công ty B có ký kết 1 văn bản pháp lý khác với Chủ đầu tư không: như phụ lục hợp đồng (thay đổi đại diện trong liên danh) 2) Công ty A đã phá sản thì Công ty B có tiếp tục giao dịch được với Chủ đầu tư không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Với thắc mắc của bạn, Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, nhà thầu liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh. Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu hợp lệ của nhà thầu liên danh phải bao gồm thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

Năm 2006, công ty A có liên danh với một Công ty khác (công ty B) thực hiện 1 hợp đồng tư vấn và công ty A là đại diện cho liên danh ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, mọi giao dịch của hợp đồng đều được thực hiện thông qua công ty A như: tiền sẽ chuyển vào Tài khoản Công ty A, sau đó từ công ty A chuyển cho công ty B. Hiện nay, Chủ đầu tư đang quyết toán công trình và đề nghị liên danh làm thủ tục quyết toán để Chủ đầu tư trả tiền, tuy nhiên công ty A đã phá sản và không còn tồn tại nữa do đó mọi giao dịch giữa liên danh và chủ đầu tư đang chưa thực hiện được. Trong trường hợp này, việc công ty A phá sản tuy nhiên đã thực hiện xong hợp đồng và đang chờ thời gian thanh toán, quyết toán công trình mà không phải là lỗi chủ quan của nhà thầu nên cần được xem xét, xử lý theo một trong các hướng như sau:

– Trường hợp năng lực, kinh nghiệm của công ty B đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu để thực hiện toàn bộ phần công việc còn lại của gói thầu thì có thể xem xét, cho phép thành viên liên danh này đảm nhận phần công việc còn lại của công ty B. Công ty B và bên mời thầu có thể ký hết phụ lục hợp đồng với nội dung thay đổi đơn vị thanh quyết toán, nghiệm thu công trình các phần công việc mà đáng lẽ công ty A phải thực hiện sau khi hoàn thành xong công trình.

– Trường hợp năng lực, kinh nghiệm của công ty B không đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu để thực hiện toàn bộ công việc còn lại của gói thầu thì cần đề xuất nhà thầu phụ để thực hiện khối lượng công việc còn lại của công ty A. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ tương ứng với giá trị công việc được giao và phê duyệt tên nhà thầu phụ thực hiện khối lượng công việc còn lại của công ty A. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP:

"2. Quản lý đối với nhà thầu phụ:

a) Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện;

…"

Ngoài ra, trong trường hợp này, chủ đầu tư còn phải bảo đảm việc thay đổi tư cách của nhà thầu không làm phát sinh các chi phí thực hiện hợp đồng so với hợp đồng đã ký kết với liên danh A+B. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ theo đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam