Hệ thống pháp luật

Quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an cấp xã

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57

Thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an xã theo quy định tại điều 7 Thông tư 47/2011/TT-BCA

Quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an cấp xã

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam