Quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an cấp xã

Cập nhật: 27/03/2021 lúc 19:55:47

Thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an xã theo quy định tại điều 7 Thông tư 47/2011/TT-BCA

Quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an cấp xã

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam