Hệ thống pháp luật

Quyền lợi mới về bảo hiểm y tế khi giãn cách xã hội vì Covid 19

Ngày đăng: 29/08/2021 lúc 10:49:21

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Vì thế, việc đi của người dân mà đặc biệt là đi khám, chữa bệnh của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ người dân thuận tiện trong KCB bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đưa ra một số chính sách mới để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Văn bản pháp lý: Công văn số 2259/BHXH-CSYT và Quyết định 811/QĐ-BHXH

Quyền lợi mới về bảo hiểm y tế khi giãn cách xã hội vì Covid 19

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam