Quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32548

Câu hỏi:

Xin luật sư tư vấn giúp. Tôi hiện nay đang là viên chức (cán bộ Thú y cấp xã thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, được xét tuyển vào làm việc đến nay là 7 năm). Hiện nay tôi đang hưởng lương theo trình độ trung cấp, hệ số lương hiện nay là 2.46. Vừa qua tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo Đại Học ngành Thú y, vừa qua tôi làm hồ sơ chuyển ngạch từ trung cấp lên Đại Học, đã làm đầy đủ các giấy tờ thủ tục theo hướng dẫn của phòng Nội Vụ. Hiện nay phòng nội vụ nói còn thiếu chứng chỉ Quản Lý Nhà Nướ. Đề nghị chuyên mục tư vấn giúp việc nâng ngạch đối với Cán Bộ chuyên môn đúng ngành như tôi có cần phải có chứng chỉ Quản Lý Nhà Nước mới chuyển được ngạch hay không? Nếu không cần chứng chỉ Quản Lý Nhà Nước thì theo quy định và hướng dẫn nào? Xin cảm ơn! 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 31 Luật viên chức 2010 quy định bổ nhiệm và thay đổi chức danh nghề nghiệp như sau:

"Điều 31. Bổ nhiệm và thay đổi chức danh nghề nghiệp:

1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức."

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn hưởng hệ lương trung cấp, nếu bạn học lên đại học thì bạn có thể được hưởng lương theo bằng đại học trong trường hợp khi bạn có bằng Đại học và có đủ điều kiện theo quy định.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện, bạn phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch với điều kiện bạn được cơ quan, đơn vị sử dụng bố trí đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với trình độ đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi.

Các điều kiện để đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2012/TT-BNV như sau:

"Điều 9. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

Điều 10 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định hồ sơ đăng ký xin xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau đối với công chức, viên chức

"Điều 10. Hồ sơ đăng kí xin xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

đ) Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.

… "

Theo quy định trên, tùy từng chức danh nghề nghiệp sẽ có yêu cầu riêng. Do đó, nếu trong thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp yêu cầu bạn phải có Chứng chỉ Quản lý Nhà nước thì bạn phải có Chứng chỉ Quản lý Nhà nước mới được tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam