Quy định về việc hưởng phụ cấp thu hút

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33150

Câu hỏi:

Xin hỏi tôi mới chuyển công tác từ tháng 7 năm 2016 đến huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP). Vậy xin hỏi tôi có được hưởng phụ cấp thu hút 70 % theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? Vì kế toán cơ quan nói từ tháng 3 năm 2016 là Nghị định 116/2010/NĐ-CP hết hiệu lực, muốn được hưởng phụ cấp đó thì phải chuyển vào thời điểm trước tháng 3 năm 2016 thì sẽ được hưởng 5 năm.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn

Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng gồm các đối tượng sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

– Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Theo như bạn trình bày, bạn chuyển công tác từ tháng 7 năm 2016 đến huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) thì bạn sẽ thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định phụ cấp thu hút như sau:

– Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155         

– Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

+ Nếu đến công tác sau ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, bạn đến công tác tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP sau ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì bạn sẽ được tính hưởng phụ cấp thu hút 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời gian hưởng không quá 05 năm.

Hiện nay, Nghị định 116/2010/NĐ-CP vẫn có hiệu lực áp dụng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam