Quy định về việc đánh giá xếp loại công chức

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37601

Câu hỏi:

Cơ quan nơi tôi công tác là một đơn vị hành chách sự nghiệp có thu, tôi làm việc trong Phòng Tài vụ. Việc đánh giá công chức theo quy định của Bộ nội vụ hàng năm thực hiện một lần, nhưng theo yều cầu của Trưởng phòng thì chúng tôi phải đánh giá theo một số tiêu chí chi tiết hơn và phải làm trên web thông qua email hàng tháng. Kết quả mặc dù là tham khảo, nhưng thật sự thì chỉ có Trưởng phòng mới biết. Xin đươc hỏi Luật sư việc Trưởng phòng yêu cầu chúng tôi như vậy có vi phạm quy định hiện hành hay không? và chúng tôi có quyền đề đạt ý kiến với Phòng tổ chức cán bộ và Công đoàn đơn vị không thực hiện theo yêu cầu của Trưởng phòng được hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Điều 5 Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định thời điểm đánh giá công chức để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với công chức như sau:

"Điều 5. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm.

Việc Trưởng phòng yêu cầu đánh giá theo những tiêu chí chi tiết hơn (không phải tiêu chí quy định tại Nghị định này) và gửi qua email chỉ được coi là đánh giá nội bộ và thực hiện theo quy chế đơn vị, không vi phạm điều cấm nào theo quy định của pháp luật. Việc bạn muốn đề bạt để không phải đánh giá hàng tháng với một quy định nội bộ thì phải đề bạt lên cấp trên trực tiếp để tránh vượt cấp.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam