Quy định về trường hợp phải bồi hoàn chi phí đi học cử tuyển

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32491

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Em là sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Bình, học y dược Huế vừa ra trường cách đây 3 tháng, hiện tại huyện em chưa có chỉ tiêu để tuyển dụng. Trong thời gian đào tạo, học phí của em tỉnh nộp, (em không rõ bao nhiêu!) còn số tiền em nhận hàng năm thay đổi theo từng năm học! Bây giờ em muốn đền bù để lấy bằng, thì số tiền em bồi hoàn là tổng số em đã nhận và chi phí đào tạo hay tính theo kiểu như thế nào ạ? (vì tính nhân số năm như quy định thì số tiền hàng năm em nhận khác nhau!) . Và em phải đến cơ quan nào để làm thủ tục bồi hoàn? 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 134/2006/NĐ-CP

– Nghị định 49/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Bạn nêu bạn là sinh viên cử tuyển của tỉnh quảng Bình, học y dược Huế vừa ra trường cách đây 3 tháng. Hiện tại huyện bạn chưa có chỉ tiêu để tuyển dụng. Theo quy định của khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2015/NĐ-CP thì cử tuyển là việc tuyển sinh không qua thi thi tuyển vào trường đại học, cao đẳng, hoặc trung cấp để đào tạo cán bộ, công chức theo yêu cầu của nhiệm vụ, của vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, đào tạo viên chức theo nhu cầu của công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp va quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập cho các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp.

“3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.”

Như vậy, sau khi bạn tốt nghiệp xong thì thời gian tối đa để chờ thông báo xét tuyển là 12 tháng. Trong trường hợp này bạn mới ra trường cách đây 3 tháng thì hiện tại bạn muốn lấy bằng thì bạn phải thực hiện việc bồi hoàn theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 134/2006/NĐ-CP về trường hợp phải bồi hoàn chi phí đào tạo trong trường hợp người có thời gian làm việc sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ít hơn 02 lần thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo

Như vậy, theo quy định trên thời hạn làm việc theo vị trí việc làm mà đã được sắp xếp ít hơn 2 lần thời gian hưởng học bổng và chi phí thì bạn sẽ phải bồi thường. Theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Nghị định 134/2006/NĐ-CP thì các khoản tiền bồi hoàn mà bạn phải chịu gồm: học bổng chính sách cho bạn và các khoản chi phí đào tạo đã được ngân sách nhà nước đài thọ. Do bạn không nói rõ thời gian đào tạo, học phí của bạn là bao nhiêu và số tiền bạn nhận hàng năm là như thế nào nên chúng tôi không thể tư vấn được chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2006/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 49/2015/NĐ-CP để biết cách tính tiền bồi hoàn như sau:

"b) Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Nghị định này, cách tính tiền bồi hoàn được xác định như sau:

                                                              tt

TS = _________ x (HB + CF) xn

                                                               T

Trong đó T là thời gian người được cử tuyển phải chấp hành sự xét tuyển vào vị trí việc làm; t là thời gian làm việc người được cử tuyển đã chấp hành theo sự xét tuyển vào vị trí việc làm; các ký hiệu: TS là tổng số tiền phải bồi hoàn; HB là học bổng chính sách người học được hưởng trong một năm; CF là chi phí đào tạo người học trong một năm; n là số năm mà người học đã học theo chế độ cử tuyển."

Theo quy định của Nghị định 134/2006/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 49/2015/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thu tiền bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo trong trường hợp phải bồi hoàn theo quy định. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam