Quy định về thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu

Ngày gửi: 10/03/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42530

Câu hỏi:

Anh chị cho em hỏi: Theo Điểm b) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 có quy định: Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu. Em có đăng tải thông báo mời thầu gói thầu xây lắp, tuy nhiên ngày phát hành (bán) hồ sơ mời thầu dự định sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo (không phải sau 3 ngày theo quy định), như vậy có phù hợp với Điểm b) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 không? Mong sớm nhận được phúc đáp của anh chị.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điểm b) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 quy định như sau:

“Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định;

b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155

c) Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu;

d) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu;

đ) Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu;

…”.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn đăng tải thông báo mời thầu gói thầu xây lắp, tuy nhiên ngày phát hành hồ sơ mời thầu dự định sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo là không đúng quy định pháp luật, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu, không đảm bảo được cạnh tranh trong đấu thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH