Hệ thống pháp luật

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:11:52

Điều 71 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên thuê bất động sản, nhằm đảm bảo rằng quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê đều được bảo vệ trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thuê.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê:

 1. Quyền của bên thuê:
  • Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin chính xác về bất động sản.
  • Yêu cầu bên cho thuê bàn giao bất động sản đúng thời hạn và theo thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên cho thuê vi phạm hợp đồng.
 2. Nghĩa vụ của bên thuê:
  • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.
  • Sử dụng bất động sản theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê bất động sản.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 71. Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê bất động sản

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê bất động sản: a) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin chính xác về bất động sản. b) Yêu cầu bên cho thuê bàn giao bất động sản đúng thời hạn và theo thỏa thuận trong hợp đồng. c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên cho thuê vi phạm hợp đồng. d) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. e) Sử dụng bất động sản theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng. f) Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê bất động sản."

Điều 71 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng quyền lợi của bên thuê và bên cho thuê đều được bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng thuê bất động sản. Quy định này giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch cho thuê bất động sản, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam