Quy định về phê duyệt nhà thầu khi chỉ có một nhà thầu

Ngày gửi: 13/10/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42467

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi đang chấm gói thầu rộng rãi trong nước. Có 3 nhà thầu tham gia, có 2 nhà không qua bậc sơ bộ, 1 nhà được xét qua bước tài chính và đạt. Vây trường hợp này có phải ra quyết định xếp hạng không, hay chỉ thương thảo rồi trình phê duyệt kết quả đấu thầu?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

2. Nội dung tư vấn:

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về xếp hạng nhà thầu:024.6294.9155

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Và danh sách xếp hạng nhà thầu là một nội dung trình lên chủ đầu tư phê duyệt trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Khi thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu thì sẽ không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu (chủ đầu tư).

Bạn có trình bày, bạn đang chấm gói thầu rộng rãi trong nước. Có 3 nhà thầu tham gia, có 2 nhà thầu không qua bậc sơ bộ, 1 nhà được xét qua bước tài chính và đạt. Trong trường hợp này, bạn sẽ không phải ra quyết định xếp hạng phê duyệt. Bởi:

– Căn cứ điểm e Khoản 1 Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, một trong những nguyên tắc chung là không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.

– Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại Phụ lục 5A, 5B ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải thẩm định trước khi phê duyệt. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.

Như vậy, trong trường hợp của bạn đối chiếu với các quy định trên thì đơn vị được giao trình quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt. Và trong trường hợp chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì sẽ không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Theo đó, bên mời thầu được phép mời nhà thầu vào thương thảo hợp đồng mà không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam