Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động. Nâng bậc lương.

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: LD47

Câu hỏi:

Tôi được ký hợp đồng thử việc 02 tháng tại Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sơn Hòa ngày 15/8/2011, hưởng 80 % lương; Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ 15/11/2011 đến nay, hưởng 100% lương, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách khác và được cho biết chờ thi Viên chức.Từ tháng 11/2011 đến nay được hưởng mức lương Viên chức loại A1 bậc 1/9 _lương khởi điểm 2.34 theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/2/2004; Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và điểm b, khoản 2, Điều 2 thông tư 08/2013 /TT-BNV ngày 31/7/2013, người lao động theo hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (đối tượng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 1 Thông tư này) có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên. Vậy tôi được nâng lương theo quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ không? Cám ơn luật sư!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Bạn đã được hưởng mức lương Viên chức loại A1 bậc 1/9 _ lương khởi điểm 2.34 theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay theo điểm b Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2014 quyết định về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động thì:

“Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Đối tượng áp dụng

a) Công chức, viên chức trong các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định.

Người lao động trong Quy chế là những người được nêu tại Điểm b và c Khoản này.”

Do đó, bạn thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2014. Tại Điều 5 của Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH quy định về những điều kiện, tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương thường xuyên như sau :

“Công chức, viên chức và người lao động chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức (sau đây gọi là chức danh) thì được xét nâng 1 bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

1. Điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch, trong chức danh

a) Đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại B, C và nhân viên thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

2. Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên

Công chức, viên chức, người lao động có đủ điều kiện thời gian giữ bậc quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá, đạt đủ 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng 1 bậc lương thường xuyên:

a) Đối với công chức:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b) Đối với viên chức và người lao động:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.”

Như vậy, bạn đang là Viên chức loại A1 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.Và bạn phải đáp ứng tiêu chuẩn xét để nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 như trên. Do đó, bạn sẽ được nâng lương theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2014

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM