Hệ thống pháp luật

Quy định về mức tạm ứng tiền lương dịp tết âm lịch 2021

Ngày đăng: 07/02/2021 lúc 23:15:02

Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Bộ luật lao động 2019: “Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc mức khoán.

Mặc dù chưa đến kỳ trả lương nhưng người lao động vẫn có thể tạm ứng trước tiền lương.

Cụ thể, Điều 101 Bộ luật lao động 2019, quy định về tạm ứng tiền lương như sau:

"Điều 101. Tạm ứng tiền lương

1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ."

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 95 Bộ luật lao động 2019 quy định: “Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).”

Căn cứ các quy định trên, người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận về việc ứng trước tiền lương. Luật không quy định mức tạm ứng tiền lương tối đa, số tiền tạm ứng không bị tính lãi.

Tết Âm lịch 2021 rơi vào giữa tháng 2 (từ ngày 10 – 16/02/2021), kỳ trả lương ở nhiều nơi có thể trùng với thời điểm nghỉ Tết, nên người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp việc tạm ứng tiền lương trong tháng 2, đáp ứng nhu cầu du xuân, đón tết.