Quy định về lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu

Ngày gửi: 15/01/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42460

Câu hỏi:

Xin tư vấn Trong lĩnh vực đấu thầu mua thuốc: Khoản 1 và khoản 4- Điều 10- Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các loại hồ sơ được đề cập trong 2 khoản này bao gồm những loại hồ sơ cụ thể nào? Xin cám ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 10. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.

4. Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ”

Theo đó có thể hiểu toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu bao gồm toàn bộ hồ sơ của người trúng thầu và không trúng thầu, trừ trường hợp hủy thầu thì lưu giữ trong 12 tháng và hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu mà không vượt qua được bước đánh giá, bị trả lại.

Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. 

Hồ sơ quyết toán gồm:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

– Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu.

– Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu: 024.6294.9155

Hồ sơ chuẩn bị và hợp đồng

– Quyết định chủ trương đầu tư mua thuốc

– Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.

– Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.

– Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

– Kế hoạch sử dụng thuốc

Hồ sơ hoàn công áp dụng trong đấu thầu liên quan đến xây dựng xây lắp, trong đấu thầu thuốc không áp dụng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam