Quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với công trình di tích quốc gia

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: DS231

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi một số hạng mục công trình của cq tôi không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc tại Chí Linh-Hải Dương Khi CQ tôi làm báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình sở kế hoạch và được sở mời họp cùng với một số sở khác như sở TNMT, Sở Tài chính, sở xd, vp hội đồng ND tỉnh thì sở kế hoạch có ý kiến phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập quy hoạch chi tiết; trước đó cq tôi đã có Qd phê duyệt quy hoạch tổng thể và QD phê duyệt đầu tư trong đó đã có tên hạng mục...?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo Khoản 1 Điều 8 Luật đầu tư công 2014 quy định các dự án thuộc nhóm A như sau:

Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Trừ các dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này, các dự án thuộc một trong các tiêu chí dưới đây là dự án nhóm A:

1. Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt;

b) Dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh;

c) Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia;

d) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ;

đ) Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

Theo đó, hạng mục công trình của cơ quan bạn đầu tư thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt thuộc loại dự án nhóm A. Theo Điều 7 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng yêu cầu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng như sau:

“Điều 7. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. Trường hợp các dự án Nhóm A (trừ dự án quan trọng quốc gia) đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm 2014, trong đó phương án thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm các nội dung sau:

a) Sơ bộ về địa điểm xây dựng; quy mô dự án; vị trí, loại và cấp công trình chính;

b) Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình chính của dự án;

c) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ giải pháp thiết kế nền móng được lựa chọn của công trình chính;

d) Sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có).”

Như vậy, dự án nhóm A ( trừ dự án quan trọng quốc gia) đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuy nhiên dự án của cơ quan bạn là dự án di tích quốc gia đặc biệt, do đó vẫn phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM