Hệ thống pháp luật

Quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:23:56

Điều 74 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các điều kiện cần thiết để thực hiện kinh doanh bất động sản. Các quy định này nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới được phép tham gia vào thị trường kinh doanh bất động sản, góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững.

Các quy định chính:

 1. Điều kiện về năng lực tài chính:
  • Các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản phải có đủ vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật.
  • Phải chứng minh được năng lực tài chính thông qua báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh tài sản và các cam kết tài chính.
 2. Điều kiện về nhân sự:
  • Phải có đội ngũ nhân viên chuyên môn có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
  • Phải có người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản.
 3. Điều kiện về cơ sở vật chất:
  • Phải có trụ sở, văn phòng làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích, trang thiết bị, và các điều kiện an toàn lao động.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 74. Quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản

 1. Các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản phải có đủ vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật.
 2. Phải chứng minh được năng lực tài chính thông qua báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh tài sản và các cam kết tài chính.
 3. Phải có đội ngũ nhân viên chuyên môn có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
 4. Phải có người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản.
 5. Phải có trụ sở, văn phòng làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích, trang thiết bị, và các điều kiện an toàn lao động."

Điều 74 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng chỉ những cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện về tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất mới được tham gia vào thị trường kinh doanh bất động sản. Quy định này góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bền vững, giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam