Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33031

Câu hỏi:

Vừa qua tôi có gửi cho hiệu trường tôi một bức thư bằng mail với nội dung báo cho ông ấy biết việc xếp loại thi đua trong năm học của hiệu trưởng là sai vì trong năm học con ông đã vi phạm quy chế làm việc, cụ thể bỏ giờ dạy học. Nhưng ông hiệu trưởng đã không muốn coi đó là vi phạm quy chế cho rằng tôi là người gây mất đoàn kết nội bộ, làm mất danh dự uy tín của cán bộ, viên chức nhà trường. Vậy tôi phải làm gì trong việc làm trên?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 56/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 3 Nghị định 56/2015/NĐ-CP, quy định nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức như sau:

"1. Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

4. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại."

Như vậy, nếu bạn có căn cứ, chứng cứ về việc hiệu trưởng thực hiện sai nguyên tắc trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức thì bạn có thể đưa ra hội đồng nhà trường để xem xét lại kết quả đánh giá phân loại.

Nếu nhà trường cố tình không thực hiện hoặc hiệu trưởng không xem lại kết quả đánh giá thì bạn có quyền làm đơn tố cáo gửi kèm các chứng cứ tới Phòng giáo dục đào tạo cấp huyện để giải quyết.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH