Hệ thống pháp luật

Quy định về bảo hành bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 20:03:16

Điều 67 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc bảo hành bất động sản, bao gồm thời gian bảo hành và các điều kiện liên quan.

Các quy định chính:

  1. Thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành bất động sản được quy định cụ thể trong hợp đồng, thường từ 12 tháng đến 24 tháng tùy thuộc vào loại bất động sản.
  2. Điều kiện bảo hành: Bên bán phải thực hiện bảo hành trong trường hợp bất động sản có khiếm khuyết hoặc hư hỏng không do lỗi của bên mua.
  3. Quy trình bảo hành: Bên mua cần thông báo cho bên bán về các khiếm khuyết hoặc hư hỏng để được sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian bảo hành.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 67. Quy định về bảo hành bất động sản

  1. Thời gian bảo hành bất động sản được quy định cụ thể trong hợp đồng, thường từ 12 tháng đến 24 tháng tùy thuộc vào loại bất động sản.
  2. Bên bán phải thực hiện bảo hành trong trường hợp bất động sản có khiếm khuyết hoặc hư hỏng không do lỗi của bên mua.
  3. Bên mua cần thông báo cho bên bán về các khiếm khuyết hoặc hư hỏng để được sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian bảo hành."

Điều 67 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng các bất động sản được bảo hành một cách đầy đủ và kịp thời, giúp bảo vệ quyền lợi của bên mua và nâng cao chất lượng dịch vụ của bên bán. Quy định này giúp tăng cường sự tin tưởng và minh bạch trong các giao dịch bất động sản.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam