Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu mới nhất

Ngày gửi: 08/08/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42576

Câu hỏi:

Công ty tư vấn kiến trúc H là đơn vị phụ thuộc về tổ chức và về tài chính với Tổng công ty K. Trong gói thầu xây dựng Trường Đại học S, công ty tư vấn kiến thức H là đơn vị tư vấn giám sát gói thầu, còn Tổng công ty K là nhà thầu thực hiện hợp đồng. Công ty H và Tổng công ty K tham gia như vậy là đúng hay sai? Tôi xin cám ơn công ty, rất mong công ty có phản hồi sớm giúp tôi?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đấu thầu 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 có quy định Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư:

“1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;”

Ngoài ra, theo Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định chi tiết thi hành về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như sau:

“Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu.

2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.”

Căn cứ các quy định trên thì công ty tư vấn kiến trúc H là đơn vị tư vấn giám sát gói thầu xây dựng Trường Đại học S không độc lập về tổ chức và cũng không độc lập về tài chính với Tổng công ty K là nhà thầu thực hiện hợp đồng xây dựng Trường Đại học S là không đảm bảo tính cạnh tranh, vi phạm Điều 6 Luật đấu thầu năm 2013. Theo đó, cả công ty K và công ty H cần thực hiện đúng quy định bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. công ty K và công ty H tham dự thầu trường đại học S phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên khác mà ở đây với tư cách trường đại học S là chủ đầu tư hoặc bên mời thầu theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định 63 năm 2014.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH