Hệ thống pháp luật

Quy định mới về hạn mức giao dịch tiền mặt tại đại lý thanh toán từ 01/7/2024

Ngày đăng: 29/06/2024 lúc 09:29:37

Ngày 21/6/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 07/2024/TT-NHNN, đưa ra quy định quan trọng về hoạt động của các đại lý thanh toán, trong đó hạn mức giao dịch tiền mặt đối với cá nhân được giới hạn tối đa 20 triệu đồng/ngày.

Nội dung chính của Thông tư 07/2024/TT-NHNN

Theo Điều 4, các đại lý thanh toán được phép thực hiện các nghiệp vụ sau:

  • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ mở tài khoản thanh toán: Kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng, đồng thời hướng dẫn họ sử dụng tài khoản một cách hiệu quả.
  • Tiếp nhận hồ sơ phát hành thẻ ngân hàng: Kiểm tra thông tin và hướng dẫn khách hàng sử dụng thẻ an toàn, thuận tiện.
  • Cung cấp dịch vụ thanh toán: Nhận yêu cầu từ khách hàng, xử lý chứng từ, và thực hiện các giao dịch như nộp/rút tiền mặt vào tài khoản, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.

Đáng chú ý, các giao dịch này phải được xử lý trong vòng 01 ngày làm việc, ngoại trừ trường hợp gặp sự cố hệ thống hoặc các tình huống bất khả kháng.

Hạn mức giao dịch tiền mặt

Theo Điều 5 của Thông tư, các quy định cụ thể như sau:

  • Hạn mức đối với khách hàng cá nhân: Mỗi khách hàng chỉ được thực hiện giao dịch tiền mặt tối đa 20 triệu đồng/ngày tại các đại lý thanh toán.
  • Hạn mức giao dịch tại một điểm đại lý thanh toán: Tổng giá trị giao dịch không được vượt quá 200 triệu đồng/ngày và tối đa 5 tỷ đồng/tháng.
  • Hạn mức cho các đại lý là tổ chức tài chính: Như ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, hạn mức này sẽ được thỏa thuận giữa bên giao và bên đại lý.

Thông tư 07/2024/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo quy định, hoạt động đại lý thanh toán là việc bên giao ủy quyền cho bên đại lý thực hiện một phần quy trình mở tài khoản, phát hành thẻ ngân hàng, và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng.

Các tổ chức làm đại lý thanh toán bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức khác, được gọi chung là bên đại lý.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam