Hệ thống pháp luật

Quy định mới nhất về nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại

Ngày đăng: 31/08/2021 20:39:32

Trong những năm gần đây do nhu cầu của người dân lên cao, số lượng nhà chung cư được xây dựng chiếm tỷ lệ cao trong thị phần cơ cấu nhà ở.

Bên cạnh các nhà chung cư mới được xây dựng còn rất nhiều chung cư đã cũ không đảm bảo an toàn hoặc không còn phù hợp để làm khu dân sinh như nằm cạnh khu chế xuất độc hại, nhà máy xí nghiệp bị ô nhiếm… cần được di dời. Những người dân đang sinh sống ở các khu nhà chung cư này rất lo lắng và trông chờ vào chính sách của nhà nước.

Khu chung cư xuống cấp (Ảnh minh họa)

Để giải quyết vấn đề trên và nhằm mục đích an sinh xã hội, đặc biết phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước, ngày 1 tháng 9 năm 2021 Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chính thức có hiệu lực thi hành.

So với Nghị định 101/2015/NĐ-CP thì Nghị định 69/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể các trường hợp, đối tượng nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch, điều này được quy định cụ thể tại Điều 5 của Nghị định.

Điều 5. Các trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch

Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy định của pháp luật.

2. Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư;

b) Nhà chung cư bị hư hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ kết cấu chịu lực chính của công trình và có một trong các yếu tố sau: hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy; cấp, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ không đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng cần phải phá dỡ để bảo đảm an toàn cho người sử dụng và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị.

3. Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công trình, gồm: móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa thuộc diện phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng nằm trong khu vực có nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ theo quy định khoản 2 Điều 110 của Luật Nhà ở.

Như vậy theo quy định của điều luật thì các nhà chung cư dù chưa hết niên hạn sử dụng nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh là đã cũ, bị hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ, gây mất an toàn cho người sử dụng… sẽ là đối tượng  phá dỡ để xây dựng lại.

Đây chính là cơ hội cho người dân sinh sống tại các khu chung cư đã cũ, không đảm bảo an toàn có được một chỗ ở tốt hơn.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam